To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności

Aktualności

 
TELEDYSK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 :-)
 
 


 
W roku szkolnym 2015/2016 przedszkole pracuje w oparciu o temat roczny:
"By dziecko mogło samo."- wdrażanie planu daltońskiego w celu stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym.

WAŻNE

W celu lepszego przepływu informacji została założona poczta mail wspólna dla całego przedszkola. Drogą internetową będą Państwo informowani o zebraniach, uroczystościach i innych ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania placówki. Zwracam się do wszystkich chętnych rodziców o przesłanie na podany poniżej adres maila z nazwą grupy do której chodzi dziecko. Państwa adres mail zostanie automatycznie zapisany do książki adresowej przedszkola.
Mail : pp.18@wp.pl (proszę zwrócić uwagę na kropkę po literkach pp )

                                                    Agnieszka Czeglik

 

W kwietniu 2010r Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadziło w naszej placówce ewaluację problemową. Szczegółowy raport z wynikami ewaluacji dostepny w poniższym linku. http://bip.kuratorium.szczecin.pl/bip_pliki/kontrole/ewaluacja/PP_18_Szczecin.pdf

 

Aktualności